Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Jedná se o Operaci 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Programu rozvoje venkova.

Zaměření programu

Podpora se zaměřuje na investice do strojů, technologií, zařízení a souvisejících stavebních úprav v dřevozpracujících provozovnách, vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Podpora je zaměřena především na investice, jejichž předmětem je technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

 

Oprávněný žadatel o dotaci

  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku,
  • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi,
  • Dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví.

 

Možná výše dotace

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 5 000 000 Kč na projekt.

 

Způsobilé výdaje

  • stroje, technologie a zařízení a související stavební úpravy nezbytné pro instalaci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního dřeva,
  • mokré sklady dříví,
  • nákup pozemků maximálně do výše 10% způsobilých výdajů.