Podpora úroků - zpracovatel dřeva

 

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu techniky a technologií pro zpracovatele dřeva prostřednictvím dotace části úroků z úvěrů.

 

Oprávněný žadatel

 

Výše podpory               

 

V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologií (včetně stavebních nákladů souvisejících s uvedenými investicemi) v následujících segmentech výroby: