Podpora úroků - lesní školkař

 

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu strojního zařízení a mechanizačních prostředků pro školkařskou činnost prostřednictvím dotace části úroků z úvěru.

 

Oprávněný žadatel

Výše podpory           

 

 V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky a technologií: