Podpora úroků - lesní hospodář

 

Předmět podpory

Předmětem podpory je zpřístupnění nákupu techniky pro hospodaření v lesích prostřednictvím dotace části úroků z úvěrů.

 

Oprávněný žadatel

 

Výše podpory             

 

V rámci programu jsou podporovány investice na nákup techniky pro hospodaření v lesích:

 

V případě nákupu techniky či technologií výše neuvedených rozhoduje o poskytnutí podpory Fond.