Podpora pojištění produkce lesních školek

Předmět podpory

Předmětem podpory je úhrada části nákladů vynaložených na platbu pojistného za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách pro případ krupobití, požáru, vichřice, povodně nebo záplavy, sesuvu půdy, vyzimování, vymrznutí, jarního mrazu nebo mrazu.

 

Oprávněný žadatel

Výše podpory:

Podpora až do výše 50 % uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok.