Podpora pojištění lesních porostů

 

Předmět podpory

úhrada části nákladů vynaložených na platbu pojistného na pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům.

 

Oprávněný žadatel

 

Výše podpory

až do výše 30 % uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok.