Opatření 2: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků