Dotace SZP

Podporované aktivity Programu rozvoje venkova 2021 - 2027 v oblasti lesnictví

Přínosy pro Vás

Usnadnění přístupu k veřejným podporám. Minimální zátěž ze strany administrace projektu. Vysoká míra úspěšné realizace projektu.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen širokému spektru žadatelů zejména v oblasti zemědělství a lesnictví.

Ceny

Konzultace a úhrada výdajů spojených s přípravou projektu zdarma. Odměnu za naši práci ve výši 4% ze způsobilých výdajů si nárokujeme pouze v případě schválené žádosti po vydání pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace.