Dotace OPŽP

OPŽP - Operační program Životní prostředí

V rámci širšího zaměření tohoto operačního programu Ministerstva životního prostředí, se soustředíme především na ty programy, které jsou určeny pro podporu lesního hospodářství.

 

Kromě běžných projektů zaměřených na les, připravujeme i tyto nové aktivity OPŽP: