Dotace - aktuality

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

4.3.2 Lesnická infrastruktura (lesní cesty)

Podle předběžných informací z Ministerstva zemědělství, bude na podzim možnost zažádat o dotaci na lesní cesty z Programu rozvoje venkova ve výši 90% výdajů. Podávání žádostí o dotaci bude probíhat v říjnu (do tohoto termínu je nutné mít připravenu zejména projektovou dokumentaci, vyjádření ÚHULu, vyjádření stavebního úřadu, vyjádření MŽP - regionálního pracoviště AOPK ČR).

 

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Podle předběžných informací z Ministerstva zemědělství, bude na podzim možnost zažádat také o dotaci z Programu rozvoje venkova na opatření Obnova lesních porostů po kalamitách a to ve výši 100% výdajů.

 

Kontaktujte nás, s Vašimi projekty Vám rádi pomůžeme.