Zajišťování dotací

...

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů z národních zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu, zemědělství a lesnictví. Zpracovali jsme stovky úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a pro města a obce. Disponujeme zkušenými specialisty s působností na celém území České republiky.

Využijte našich profesionálních služeb a získejte financování pro Vaše projekty ze Strukturálních a investičních fondů EU. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci, případně zpracujeme žádost a provedeme komplexní administraci celého dotačního projektu.

 

Našim klientům v rámci administrace dotací nabízíme

 

Přínosy pro Vás

Usnadnění přístupu k veřejným podporám. Minimální zátěž ze strany administrace projektu. Vysoká míra úspěšné realizace projektu.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen širokému spektru žadatelů zejména v oblasti zemědělství a lesnictví.

Ceny

Konzultace a úhrada výdajů spojených s přípravou projektu zdarma. Odměnu za naši práci, jako podíl ze způsobilých výdajů, si nárokujeme pouze v případě schválené žádosti po vydání pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace.