Veřejná správa

...

Dlouhodobě se zaměřujeme na odborné poradenství, tvorbu metod, programů a informačních systémů podporujících činnosti státní správy a samosprávy. Pomáháme produktivní a efektivní správě na úrovni ministerstev, krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a dalších obcí a měst v oblastech ekonomiky a informačních technologií, lesního a vodního hospodářství, životního prostředí, komodit, výzkumu a poradenství a systémů dotačních podpor.

V nabídce je několik aplikací zabývající se především správou dat o lese (lesních hospodářských plánů a osnov) a správou dat katastru nemovitostí a to, jak v numerické, tak i grafické podobě za použití vlastního GIS nástroje.