Poskytování odborného poradenství

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních fondů EU. Zpracovali jsme množství úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické i právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví, pro města a obce. Jsme zkušení specialisté na dotace s působností na celém území České republiky. Vyhledáváme vhodné programy, které přinesou maximální dotaci pro Váš projekt. Provedeme Vás celým dotačním procesem od získání dotace až po archivaci dokumentů.

Základní vlastnosti

Našim klientům v rámci administrace dotací nabízíme:

  • Odborné poradenství - vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu
  • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace
  • Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
  • Registraci žádosti o dotaci
  • Výběry dodavatelů dle pravidel jednotlivých programů
  • Výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách
  • Kontrolu průběhu dotace
  • Zpracování žádosti o proplacení
  • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace

Přínosy pro Vás

Usnadnění přístupu k veřejným podporám. Minimální zátěž ze strany administrace projektu. Vysoká míra úspěšné realizace projektu.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen širokému spektru žadatelů zejména v oblasti zemědělství a lesnictví.

Ceny

Konzultace a úhrada výdajů spojených s přípravou projektu zdarma. Odměnu za naši práci ve výši 4% ze způsobilých výdajů si nárokujeme pouze v případě schválené žádosti po vydání pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace.