Stanovování objemu a sortimentace dříví

Zjišťování zásob lesních porostů nebývá prováděno pouze za účelem tvorby plánů, ale i z dalších důvodů, vyžadujících daleko vyšší přesnosti, např. při nákupu/prodeji lesa i s pozemkem nebo nákupu/prodeje stojících stromů. Při zjišťování zásob jsou proto šetřeny lokální porostní tvarové křivky (výtvarnice), u kterých je dosahována přesnost zjišťování zásob s odchylkou ±5 % (při 90 % pravděpodobnosti).

Společnost Foresta SG, a.s. se zjišťováním zásob stojícího dříví zabývá již od roku 1997. Pro tyto činnosti používá důkladně propracovanou a praxí ověřenou metodiku. K dispozici má tým měřičů
a vlastní softwarové nástroje na zpracovávání údajů a výstupů z nich.

Mezi nejčastější důvody provádění zjišťování zásob lesních porostů patří:

 

Základní postup zjišťování zásob stojících stromů:

 

Cena služby je odvislá od počtu stromů/m3, počtu dřevin, počtu těžebních prvků, terénních podmínek, velikosti zakázky a její  lokace.  Průměrná cena se pohybuje v rozmezí  30 – 35 Kč/m3 (1,2 - 1,4 €).

 

Zjišťování objemu stojícího dříví s pomocí lokálních výtvarnic je používáno rovněž při aukčním prodeji dříví na pni na lesnickém prodejním portálu ForesTrade®, v rámci kterého již bylo tímto způsobem změřeno přes 1,8 milionu m3 dříví.

Mezi zákazníky patří jak vlastníci/správci  veřejných lesů – Lesy České republiky, s.p., Vojenské lesy a statky, s.p., Krkonošský národní park, Česká lesnická akademie Trutnov, města a obce, tak vlastníci/správci privátních lesů a firmy působící v lesním a dřevozpracujícím odvětví.