Poradenské služby pro vlastníky lesů s podporou MZe

Ministerstvo zemědělství schválilo program na podporu nákupu poradenských služeb pro vlastníky lesa na období 2016-2020. Dotace je poskytována ve výši 80% výdajů, maximálně ve výši 40.000,-Kč/rok.

Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či nájemcem lesa (mimo majetek státu) a mají svého odborného lesního hospodáře.

Tuto poradenskou službu mohou poskytovat pouze poradci akreditovaní MZe.

Řešení pro vlastníka lesa

Každý vlastník lesa, který si platí svého OLH, může čerpat 40 tis. Kč ročně až do roku 2020. Poradenskou službu lze využít na řešení konkrétních potřeb vlastníka lesa.

Poradenské služby je možné rozdělit podle možných oblastí Vašeho zájmu například na:

KŮROVOVÁ KALAMITA

 

PĚSTOVÁNÍ LESA A HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESA

 

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

DOTACE DO LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

Pomůžeme Vám získat dotace

Společnost Foresta SG, a.s. poskytuje své odborné služby vlastníkům lesa již 22 let. Pro zabezpečení vysoké kvality služeb má vytvořen tým 10 osob, specializovaných na lesnictví, ekonomiku, statistiku, informatiku a dendrometrii. Součástí týmu jsou rovněž soudní znalci a poradce akreditovaný MZe.

Společnost Foresta SG, a.s. nabízí vlastníkům a nájemcům lesa poradenské služby svého expertního týmu. Při jejich využití zabezpečuje klientům zajištění dotace tzv. „na klíč“, tj. vše potřebné vyřídí za klienta.

 

V případě zájmu o využití dotovaných poradenských služeb můžete získat více informací u specialisty na podporu poradenství:

Ing. Viktor Mareš, Ph.D.
  +420 727 834 866
viktor.mares@foresta.cz

 

Případně přímo u poradce akreditovaného MZe:

Ing. et Ing. Ludvík Pavlíček
Akreditovaný poradce MZe č. 262/2008
+420 571 487 141
+420 724 045 202
ludvik.pavlicek@foresta.cz