Lesnická a ekonomická analýza hospodaření na lesním majetku

(lesnický a ekonomický audit)

Obecný popis produktu

Analýza hospodaření na lesním majetku je stále více využívána především obcemi a městy, pro její komplexní, odborné a objektivní posuzování organizace a způsobu obhospodařování lesních majetků, jejich ekonomických výsledků a modelování vývoje stavu lesa a výnosovosti. Odbornost je zajištěna týmem pracovníků složeným z lesních a ekonomických inženýrů, soudních znalců v oblasti lesního hospodářství a poradce akreditovaného MZe. Od roku 2001 jsme tuto službu provedli na více jak 200 lesních majetcích. V rámci analýzy Vám poskytneme srovnání dlouhodobých ekonomických výsledků a úrovně hospodaření s jinými srovnatelnými lesními majetky a zformulujeme doporučení ke zlepšení stavu lesa a hospodaření či omezení existujících rizik.

Základní vlastnosti/funkcionality produktu

Výstupem analýzy je závěrečná zpráva auditu, která Vám poskytne informace o

Ke každé z uvedených oblastí jsou formulovány výroky auditora (výstižný popis stavu) a doporučení sledující zlepšení tohoto stavu či omezení existujících či potenciálně hrozících rizik.

Realizace analýzy hospodaření na lesním majetku probíhá v těchto krocích:

Doba zhotovení analýzy hospodaření je dle dohody v rozmezí 1-3 měsíců.

Přínosy pro Vás

Analýza hospodaření na lesním majetku Vám pomůže řešit tyto oblasti:

Komu je produkt primárně určen

Cena

Pro stanovení ceny nám prosím sdělte následující informace: