VySkoL

Aplikace umožňuje zjistit výši škody způsobené na lesních porostech a pozemcích na základě současně platné legislativy, tj. vyhlášky ministerstva zemědělství č.55/1999 Sb a výpočet poplatku za dočasné nebo trvalé odnětí lesního pozemku podle přílohy zákona č.289/1995 Sb. o lesích a připravit podklady pro uplatnění náhrad za tyto škody.

Program pracuje se sedmi okruhy podle příčiny vzniklých škod. Postup práce při editaci hodnot pro výpočet jednotlivých druhů škod je jednoduchý a uživatel je názorně veden k vyplnění nabízených položek v jednotlivých formulářích. Vstupní data o lesních porostech a pozemcích je možno automaticky načítat z údajů lesních hospodářských plánů a osnov v digitální podobě výměnného standardu IS LH (formát XML), nebo je lze vložit manuálně. Koncové výpočty se provádí hromadně, všechny tabulkové hodnoty potřebné k výpočtu škod jsou digitálně zpracované a aplikace je automaticky vyhledává. Výsledky výpočtu škod způsobených na lesích jsou zobrazeny podle jednotlivých druhů škod pro každou lesní dřevinu a pozemek. K tisku protokolu o výpočtu škody program spolupracuje s běžnými textovými editory, které jsou schopny pracovat s tiskovým dokumentem ve formátu RTF (např. MS Word, T602 apod.).

VySkoL

Základní vlastnosti

založení protokolu o výpočtu škody s výběrem okruhu podle příčiny vzniklé škody

Pro koho je produkt určen

Systémové požadavky

MS Windows 7 a vyšší, 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 50 MB (dle množství dat).

Ceny