PUKNi

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci dat katastru nemovitostí, tedy informací jež jsou potřebné při práci s daty o majetku. Aplikace je vytvořena nad datovou strukturou ISKN (Informační Systém Katastru Nemovitostí). Umožňuje načtení numerických i grafických dat z VF ISKN (výměnný formát dat informačního systému katastru nemovitostí).

Program PUKNi2  lze využít při výkonu státní správy v zemědělství, lesnictví, životním prostředí a v řadě dalších sektorů, zejména při práci s agendou spojenou s nemovitostmi a jejich vlastníky či uživateli, pro podporu trhu s nemovitostmi, pro územní plánování a stavební řízení apod. Umožňuje vyhledat pro zadaného vlastníka údaje příslušné obce nebo většího celku bez nutnosti návštěvy příslušného okresního pracoviště katastrálního úřadu. Všechny informace lze získat přímo na jednom místě.

Program pracuje s vlastním grafickým prostředím na podkladě komponenty BasMapX a umožňuje komfortní práci s rastrovými i vektorovými mapami s okamžitou oboustrannou vazbou na databázi. Je možné provádět  základní operace s katastrální mapou ve vektorové i rastrové podobě, jako je ukazování z databáze do mapy a naopak, popis nebo vybarvení mapy podle databázové informace, podložení situace rastrovou mapou nebo ortofotosnímkem. Dále lze provádět měření ploch, vzdáleností zadaných bodů a planimetraci. Mapy lze libovolně zvětšovat, zmenšovat, přesouvat, zobrazovat v zadaném měřítku, tisknout žádané výřezy map v zadaném měřítku a další funkce.

PUKNi

Základní vlastnosti

  1. MS ACCESS (implicitně nastaveno) – doporučeno při malém objemu databáze (do počtu několika katastrálních území)
  2. MS SQL Server (minimálně Desktop Engine – je součástí instalačního CD SW PUKNi2) – doporučeno při větším objemu databáze

Přínosy pro Vás

Aplikace umožní zefektivnění činnosti státní správy lesa při práci s daty katastru nemovitostí a ve spojení s prohlížečkou lesních hospodářských plánů nebo osnov (LHK SSL) umožní provádět rychlé identifikace majetku jak lesního tak i ostatního valstnictví. Ve spojení s kvalitním geografickým informačním systémem určeným k prohlížení a tvorbě map bude uživateli dobrým a silným pomocníkem při jeho denním styku s vlastníky nemovitostí a přípravě dat pro vlastní terénní činnost.

Pro koho je produkt určen

Systémové požadavky

Operační systém MS Windows 7 a vyšší, 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 1 GB (dle množství numerických a grafických dat).

Ceny

Pro stanovení ceny nám prosím sdělte následující informace: