LHK OLH

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci všech základních informací, které jsou potřebné při hospodaření s lesním majetkem. Základem programu je práce s digitální lesní hospodářskou knihou, tedy s údaji lesních hospodářských plánů nebo osnov, ve které jsou zobrazeny rovněž informace lesní hospodářské evidence. Aktualizace dat je zajištěna ruční editací lesní hospodářské evidence k jednotlivým porostním skupinám nebo pomocí zpracování výrobně-hmotových dokladů (LA 45). Standardně je zahrnuto vytváření bilance holin a těžeb pro zvolené časové období a prostorovou jednotku rozdělení lesa a zpracování oficiálně požadovaných výstupů pro státní správu lesa a statistických výkazů. Využití všech dostupných informací je pak možné prezentovat pomocí modulu dotazů, filtrů, tvorby tiskových sestav a dávkových operací. Aplikace umožňuje pracovat s jedním nebo s více lesními hospodářskými celky (LHP nebo LHO) nebo jejich částmi.

Program je dodáván s vlastním GIS nástrojem, která umožňuje provádět základní operace s lesní hospodářskou mapou, jako je zobrazení jednotlivých jednotek lesa z databáze LHK do mapy a naopak, popis nebo zobrazení mapy podle databázové informace, tisk mapy nebo její části, práce s editačními vrstvami apod.

LHKE OLH

Základní vlastnosti

Přínosy pro Vás

Aplikace umožní zefektivnění činnosti hospodaření s daty lesního majetku a zlepšení vedení lesní hospodářské evidence a přehlednosti o majetku. Tam kde je vytvořen lesní hospodářský plán nebo kde lesní odborný hospodář pracuje s lesními hospodářskými osnovami drobných vlastníků se vždy vyplatí program na prohlížení těchto dat, správu a aktualizaci údajů o lese a vlastnických poměrech a ve spojení s kvalitním geografickým informačním systémem určeným k prohlížení a tvorbě map bude uživateli dobrým a silným pomocníkem při jeho odborné lesnické činnosti.

Pro koho je produkt určen

Systémové požadavky

Operační systém Windows XP a vyšší (u 64 bitových OS pomocí tzv. XP módu), 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 100 MB (dle množství dat). 

Ceny