Lesní výroba

Popis

Aplikace je ucelený jedinečný systém pro vedení lesní prvovýroby provázaný s lesní hospodářskou evidencí LHE.

Systém umožňuje rozpracovat podrobný pěstební a těžební plán činností podle jednotlivých měsíců, v členění podle jednotlivých výkonů. Toto je možné současně v technických jednotkách a korunových nákladech.

S pohledu lesní hospodářské evidence je podrobně zpracováván přehled evidence činností v členění podle jednotlivých výkonů. Výsledkem je sestava výpočtů ukazatelů hospodaření, která porovnává plán a provedenou skutečnost a toto potom sumarizuje v bilanci jednotlivých provedených výkonů v členění podle výkonových a ekonomických ukazatelů. Vyjádření je možné v technických jednotkách i v korunách. Tato bilance je klíčový zdroj informací pro majitele lesního majetku při průběžném (měsíčním) hodnocení ekonomiky lesního hospodaření a jeho efektivity; je to také výborný nástroj i pro správce lesa.

Toto všechno umožňuje uživateli zcela nový pohled na hospodaření nad lesním majetkem a umožnit tak lepší kontrolovatelnost a vyšší efektivitu hospodaření.

Hlavní obrazovka s LHP

Z hlediska lesní výroby umožňuje aplikace práci s výrobně mzdovými, hmotovými a odvozními doklady a umožňuje tak kompletní vykazování pěstebních a těžebních lesnických činností včetně výpočtu mezd, skladů dřeva, vytvoření nákupních a prodejních objednávek.

Z hlediska LHE aplikace umožňuje import a práci s daty LHP (LHO) s využitím výrobní části (provázanost na JPRL), vytvoření LHE podle požadavků zákona, vytváření statistik prořezávek, probírek, těžeb a zalesnění. Aplikace dále umí vytváření výrobních sestav, pohledů a filtrů nad daty.

Systém obsahuje číselník dlouhého a rovnaného dříví L10, výrobně mzdový lístek LA41, dodací a výkupní lístek LA43, výrobně hmotový lístek LA45, soupiska ostatních mezd a náhrad LA46, formulář pro sklady dříví, formulář soupis mezd, formulář pro nákupní objednávky, formulář pro prodejní objednávky, formulář položek číselníku dlouhého a rovnaného dříví, formuláře pro nápočty. Systém dále obsahuje podpůrné soupisy - číselníky (pro naplnění výše uvedených) jako jsou OJ, zakázka, výkony, druh pohybu, druh mzdy, lidské zdroje, dřeviny, JPRL, druh těžby, ceníky a jiné.

Systém dále obsahuje jednorázově importované LHP (LHO), obsahuje také formuláře pro LHE se zaměřením na povinné údaje pro hlášení SSL.

Umožňuje import dat z modulu VÝROBA – identifikace na JPRL a výkon a porovnání skutečnosti s plánem, aplikace dokáže vytvářet statistiky prořezávek, probírek, těžeb a zalesnění v podobě nejrůznějších sestav a pohledů v rámci jednotlivých modulů – výrobní sestavy (t.j. přímé náklady), pohyb dříví, zákonná evidence SSL. Aplikace také umožňuje nastavení uživatelských skupin a práv.

Základní funkce:

Pro koho je produkt určen:

Způsob distribuce:

Aplikace je nabízena jako hostingová služba bez nutnosti zvýšených hardwarových a softwarových požadavků na klienta. Klient se pouze prostřednictvím sítě internet přihlásí do systému, vlastní aplikace a zabezpečená data klienta jsou uložena na centrálním serveru poskytovatele služby, firmy FORESTA SG, a.s.