Lesní hospodářství

...

Subjektům působícím v lesním hospodářství poskytujeme rozsáhlé portfolium poradenských služeb a softwarových produktů. Disponujeme odbornými týmy, složenými z lesníků, matematiků, statistiků, ekonomů, informatiků, soudních znalců a poradců akreditovaných MZe. Zaměřujeme se na podporu lesnických projektů, řešení organizačních i provozních problémů právnických i fyzických osob a vývoj a implementaci softwarů dle specifických potřeb zákazníků.

Služby

Hardware

Software