Moduly informačního systému

Dodavatelé

 • modul umožňuje správu dodavatelů,
 • jejich identifikaci
 • správa uživatelů dodavatele
 • uživatelům se definují přístupy a práva pro práci s webovým rozhraním – „Dodavatel“

Evidence smluv a dodatků ke smlouvám

 • modul popisující vlastnosti dodavatelských smluv
  • období platnosti
  • smluvní objem
  • parita
  • průměrná fůra
  • lineární/nelineární průběh plnění

Záměry

 • na základě kapacitních možností a výrobních potřeb (plánů) definuje
  • celkový počet záměrů vyhlášených pro cyklus (týden)
  • datum a čas vystavení - kdy se objeví na webovém rozhraní dodavatelů. Přiřazují se zde dodavatelé, kterým bude umožněno pro daný cyklus dodávat.
 • sledování obsazování záměrů dodavateli
  • pro jednotlivé dny cyklu
  • jejich způsoby dopravy
  • plánované délky dodávaného dříví

Vrátnice

 • zobrazuje rezervované záměry dodavatelů
 • při příjezdu auta na vrátnici se záměr, se kterým vozidlo přijelo, transformuje na dodávku
 • vzniká zápis v modulu Evidence aut v areálu

Sklady

 • eviduje jednotlivé kusy na jednotlivých skládkách včetně všech detail
  • kvalita
  • dřevina
  • průměry
  • délky
  • datum naskladnění - relativní stáří, cena kusu
 • jsou zde prováděny veškeré manipulační a skladové pohyby
  • manipulace
  • transfery
  • spotřeba (pořez)
  • prodej

Parametrizační moduly (číselníky):

 • záměry – délka výřezu
 • záměry – způsob dopravy
 • webové urgence
 • webová nástěnka
 • šablona cyklu
 • parita
 • vztažné období
 • auto v areálu – účel
 • sklady, skladové pohyby

Webové rozhraní pro dodavatele

 • moderní webové rozhraní pro dodavatele

Správa uživatelů dodavatele

 • možnosti editace a správy uživatelů konkrétnímu dodavateli

Dojezdové centrum

 • Aktuální záměry – kalendář obsahující aktuální a následující týden se záměry s aktivními prvky pro
  • správu záměrů,
  • barevné informační pole s počtem záměrů,
  • legenda vysvětlující význam barev
 • Poslední dodávky
  • pět posledních dnů, ve kterých byla realizovaná dodávka s aktivními prvky s počtem dodávek
 • Novinky – informační zprávy

Rezervace záměru

 • Přístupný po kliknutí na modrý čtvereček na úvodní stránce nebo v kalendáři z menu „Záměry“,
 • U každého dne lze do polí každého dne ve sloupci „Chci ještě rezervovat“ zadat počet rezervací,
 • Lze zarezervovat počty zadaných záměrů a systém se přepne do okna „Záměry pro (datum)“, pro doplnění povinných informací k potvrzení záměru.

Dodávky

 • Obsahuje plný kalendář, u kterého je možné listovat i do historie tlačítky s názvem měsíce a rokem,
 • V políčku dne, ve kterém existují dodávky, se v barevných čtverečcích vykreslí počty dodávek odpovídající barvě legendy.

Smlouvy

Skladová evidence

 • bilancování stavu skladů,
 • data výřezu snímána automaticky/manuálně,
 • inventarizace skladu (on-line, hodinové, denní dávky),
 • sledování a vyhodnocování spotřeby dříví dle ,zakázek (m3, Kč),
 • kalkulace nákladových i prodejních ceníků dříví na skladě,
 • systém komunikuje s účetní evidencí,
 • dávkové předávání pohybu skladových položek (systém příjemky a výdejky skladu).

Samofakturace

 • vytváří podklady z elektronické nebo manuální přejímky dříví pro fakturaci a generuje faktury pro dodavatele surového dříví včetně protokolů z přejímek.

Export do účetnictví

 • Modul umožňuje export dat do účetních systémů přes rozhraní Navision a Premier.