Poradenské služby

Poradenská činnost patří mezi stěžejní služby společnosti, dělí se do dvou skupin.

Lesnické marketingové poradenství

vybraní pracovníci se průběžně věnují vyhledávání a sběru dat a následně jejich analyzování a vyhodnocování a to v oblastech:

  • dlouhodobě sledovaných ukazatelů lesního hospodářství vybraných států Evropy,
  • vývoje tržního, legislativního a provozního prostředí v lesnictví,
  • libovolných požadavků zákazníků dotýkajících se svou činností resortu lesního hospodářství a přímo souvisejících činností.

 

Organizační a ekonomické poradenství

zabezpečují vlastní specialisté z oboru lesnictví, ekonomiky a informatiky. Jedná se o poskytování dílčích podkladů a nástrojů pro kalkulování, plánování a rozhodování v podobě počítačových programů a metodik. Dále se jedná o spolupráci při sestavování a praktickém uplatňování systému řízení lesní výroby, dopravy a obchodu.  

 

Speciální poradenské služby

  • provádění auditu hospodaření na lesním majetku, který je určen vlastníkům a správcům lesa, především obecních, kteří chtějí znát skutečnou úroveň a stav tohoto majetku a chtějí znát jeho produkční a ekonomický potenciál (více v samostatné sekci - zde)
  • analyzování a optimalizace způsobů a metod prodeje dřeva s cílem nastavení jeho systémově správného a transparentního průběhu při současném dosahování co nejlepší ceny na trhu (více v samostatné sekci - zde),
  • zajišťování dotací MZe na poradenské služby (více v samostatné sekci - zde),
  • zajišťování dotací EU vlastníkům a správcům lesa a subjektům podnikajícím v lesnictví (více v samostatné sekci - zde).