Ocenění – Oceňování lesních porostů a lesních a zemědělských pozemků

Aplikace je určena pro výpočet ceny lesních porostů a lesních, zemědělských a jiných pozemků na základě současně platné legislativy, tj. zákona 151/1997 o oceňování majetku, ve znění všech pozdějších prováděcích vyhlášek.

Výběr jednotlivých vyhlášek podle které se výpočet provede se automaticky nabízí podle data, k němuž se ocenění provádí, nebo lze vyhlášku nastavit ručně. Vstupní data o lesních porostech a pozemcích je možno automaticky načítat z údajů lesních hospodářských plánů v digitální podobě z různých  formátu (např. ISLH, Excel, Propla, LHKE atd.), nebo je lze vložit manuálně. Všechny tabulkové hodnoty (Au, Fa, c, RVB, SLT, BPEJ atd.) jsou digitálně zpracované a aplikace je automaticky přiřazuje. Po doplnění dalších údajů v tiskovém průvodci je možno tisknout přímo úplný znalecký posudek ve formátu MS Office Word.

Ocenění

Základní vlastnosti

 1. nastavení výpočtu ocenění lesního porostu základním způsobem podle jednotlivých paragrafů příslušné vyhlášky nebo tzv. zjednodušeným způsobem (pro účely daně z nabytí nemovitých věcí) – platnost od vyhlášky č. 617/2006
 2. načtení dat LHP z formátu IS LH (tzv.soubory FST a XML), z databáze SW LHKE, SW Propla a Excelu
 3. založení posudku a stylu následné práce se vstupními daty (ocenění podle parcel nebo podle jednotek lesa)
 4. ruční editace databáze posudku a oceňovaného majetku, možnost importu údajů o parcelách z formátu MS Excel
 5. automatické vyhledání hodnot a přiřazení k příslušným dřevinám
 6. automatizované přiřazení srážek a přirážek k jednotlivým dřevinám a pozemkům podle vstupních hodnot, kontrola přiřazení srážek
 7. editace a tisk úplného znaleckého posudku včetně znalecké doložky ve dvou výstupních formátech - MS Office Word (rtf) nebo tabulková forma
 8. export výsledků výpočtů do formátu MS Office Excel (xls)

Pro koho je produkt určen

 • soudní znalci  a odhadci provádějící znaleckou činnost v lesnictví a zemědělství
 • správci obecních a soukromých lesních majetků, kteří potřebují zjistit okamžitou cenu lesního nebo zemědělského majetku

Systémové požadavky

Operační systém MS Windows 7 a vyšším, 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 100 MB (dle množství dat). 

Ceny

 • Licenční poplatek: 6.490,- Kč + DPH
 • Roční uživatelská podpora: 2.000,- Kč + DPH