Lokální probírková procenta

Provozní metoda plánování probírek pomocí lokálně odvozených probírkových procent pro hlavní dřeviny (sm, bo, bk, db). Naše metodika umožňuje na základě údajů uvedených v LHP a měření na pařezech vybraných vzorníků pomocí fotogrammetrie odvodit lokální přírůstové procento objemové a následně i těžební (probírkové) procento pro dřevinu, skupinu bonit a věkový stupeň. Zpracování údajů LHP a naměřených dat provádíme ve speciálních námi vytvořených softwarových nástrojích.

Základní vlastnosti

 • Provozní jednoduchost
 • Technologická nenáročnost
 • Organizační nenáročnost
 • Praktická uchopitelnost vědy
 • Provozně obhajitelná nepřesnost
 • Ekonomicky obhajitelná nákladovost

Výstupy projektu:

 • Probírková procenta vybraných dřevin pro zadanou lokalitu.
  • k použití provozním personálem
  • nebo při zařizování nového LHP
 • Srovnání objemů plánovaných výchovných těžeb podle lokálních probírkových procent a podle vyhlášek 84 / 1996 Sb. a 13/ 1978 Sb.

Přínosy pro Vás

Z lesnického a environmentálního hlediska je přínosem projektu především přístup k řešení problému, a to odvozování objemu výchovných těžeb dle lokálních růstových podmínek s ohledem na aktuální a v budoucnu očekávaný stav porostů. Z pohledu ekonomického je především přínosem přesnější stanovování předepsaných a plánovaných objemů předmýtních zásahů, majících dopad do přesnosti příslušných plánů včetně finančních bilancí.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen především pro vlastníky lesů a taxátory. Vypočtená probírková procenta lze použít při stanovení maximální výše těžby, jakožto závazného ukazatele LHP zohledňujícího vlastnosti dané lokality (např.: LHC).