LHK SSL - Lesní hospodářská kniha pro státní správu lesa

Aplikace umožňuje správu a aktualizaci  informací jež jsou potřebné při výkonu státního dozoru nad  lesním majetkem jak v soukromém tak i státním vlastnictví. Tento software slouží zejména jako nástroj k prohlížení databázových údajů lesních hospodářských plánů (LHP) a osnov (LHO) a k nim navazujících informací o plánovaných těžbách a zalesnění,  informací o majetku, případně parcelách. Umožňuje pracovat s jedním nebo s více lesními hospodářskými celky nebo jejich částmi.

Součástí aplikace je výpočet závazných ustanovení plánu. Rovněž je možno vydávat licence lesním odborným hospodářům a pověřovat je činností na svěřeném lesním majetku. Kromě možnosti prohlížení dat LHP a LHO najde využití tisk separátu lesních hospodářských osnov podle majetku, rychlé vyhledávání porostních skupin náležející danému majetku či filtr porostních jednotek podle zadané podmínky. Dále  je možno využít množství vytvořených sestav a dotazů, které si uživatel může sám doplňovat a dotvářet dle svých potřeb a představ.

Program pracuje s vlastním grafickým prostředím na podkladě komponenty BasMapX a umožňuje komfortní práci s rastrovými i vektorovými mapami s okamžitou oboustrannou vazbou na databázi. Je možné provádět  základní operace s lesní hospodářskou mapou ve vektorové podobě, jako je ukazování z databáze do mapy a naopak, popis nebo vybarvení mapy podle databázové informace, podložení situace rastrovou mapou. Dále lze provádět měření ploch, vzdáleností zadaných bodů a planimetraci. Mapy lze libovolně zvětšovat, zmenšovat, přesouvat, zobrazovat v zadaném měřítku, tisknout žádané výřezy map v zadaném měřítku a další funkce.

LHKE-SSL

Základní vlastnosti

 • jednoduché ovládání – pomocí ikon nebo menu, včetně klávesových zkratek
 • zobrazení údajů LHP nebo LHO po jednotlivých úrovních JPRL nebo jako klasický výpis z tištěné LHK
 • modul výpočtu závazných ustanovení lesního hospodářského plánu
 • tisk lesní hospodářské knihy zadáním filtru, tisk jednotlivých porostních skupin, celých JPRL, katastrálních území nebo území obcí s rozšířenou působností
 • tisk vlastnických separátů lesních hospodářských osnov včetně mapových podkladů předávaných jednotek lesa
 • import dat LHP a LHO z výměnného standardu IS LH (formát XML - LHP a LHO od roku 2001)
 • tvorba a tisk uživatelských sestav, tvorba filtrů, dotazů, export jejich výsledků
 • práce s lesnickou mapou v grafickém prostředí BasMapX - komfortní práce s rastrovými i vektorovými mapami s okamžitou oboustrannou vazbou na databázi: – hledání konkrétní PS v mapě a naopak, okamžité informace o vybrané ploše v mapě, popis nebo zobrazení mapy podle databázové informace, tisk mapy nebo její části, práce s editačními vrstvami, možnost práce s rastrovými mapami a ortofotomapami, měření délek a ploch, planimetrace
 • archivace dat LHP a LHE, archivace modulů

Přínosy pro Vás

Aplikace umožní zefektivnění činnosti státní správy lesa při práci s daty lesních hospodářských plánů nebo osnov, zejména při správě a aktualizaci údajů o lese a vlastnických poměrech. Ve spojení s kvalitním geografickým informačním systémem určeným k prohlížení a tvorbě map bude uživateli dobrým a silným pomocníkem při jeho denním styku s vlastníky lesa a přípravě dat pro vlastní terénní činnost.

Pro koho je produkt určen

 • pracovníci státní správy lesa odborů životních prostředí na úrovní obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů
 • pracovníci lesnických sekcí ministerstva zemědělství a životního prostředí
 • pracovníci národních parků a CHKO

Systémové požadavky

Operační systém Windows 7 a vyšší, 1 GB RAM, volná disková kapacita cca 500 MB (dle množství numerických a grafických dat). 

Cena

Pro stanovení ceny nám prosím sdělte následující informace:

 • velikost a umístění spravovaných dat lesního majetku (tj. působnost např. obce, ORP, kraje..)
 • charakter uživatele (tj. státní správa, obec, nebo soukromá právnická nebo fyzická osoba)