KRPK - Kalkulace, Rozpočet, Plánování, Kontroling

KRPK je komplexním řídícím nástrojem, pro organizaci a řízení lesního podniku, který umožňuje efektivně plánovat výrobní procesy podniku, kontrolovat jejich plnění, plánovat a řídit kapacitní a nákladové položky podniku, plánovat výnosové položky a v neposlední řadě také tvořit kalkulační jednice ceníkových položek.

KRPK podporuje metodou řízení předem stanovených nákladů a výnosů na prvku v porostní skupině, na množství technických jednotek a množství spotřeby času.

Detailem plánované manažerské informace nad lesním podnikem je v systému dřevina na prvku (těžební, pěstební) v porostní skupině. V rozměrech manažerského účetnictví: organizační jednotka, výkon, nákladový druh - přímý, nepřímý, fixní, variabilní. Hodnota definovaná rozměry manažerského účetnictví je – množství technických jednotek, plocha, spotřeba času (Nh), množství nákladů, množství výnosů.

Přesnost plánovacích metodik je dána účelem a obdobím, na které je kalkulace tvořena. Předpoklad dosahované přesnosti operativního měsíčního plánování pro účely řízení výroby a prodeje a k současnému použití pro motivaci je 5%.

Funkčnost systému je přizpůsobena libovolné vertikále organizační struktury podniku. Samotné plánování je založeno na zjištěných skutečnostech (na základě prováděných venkovních šetření, reálných výrobních parametrech atd.), ale také je možné použít statistická vyhodnocení, či statická data.

Moduly systému KRPK

 • těžební projekt
 • sortimentační model
 • pěstební projekt
 • obchod
 • obecná výroba, režie, údržba majetku
 • kalkulace, modelování
 • celkový projekt
 • parametrizační modul, komplexní nastavení aplikace
 • sestavy, statistiky, uživatelské dotazy a datové pohledy 
 • tvorba plánové kalkulace (výpočet plánovaných přímých a režijních nákladů a z toho úplných vlastních nákladů).
 • tvorba výsledné kalkulace (výpočet skutečných přímých a režijních nákladů a z toho úplných vlastních nákladů).
 • tvorba podkladů pro nákup a prodej dříví v libovolné sortimentní struktuře (na stojato, na OM, v plných délkách, v obchodních sortimentech).
 • tvorba podkladů pro korekci výroby (statistiky, přehledy a srovnání sloužící k nastavení parametrů výroby).
 • kontroling a odchylková řízení.
 • tvorba podkladů pro motivaci (statistiky, přehledy a srovnání sloužící k hodnocení pracovníků).
 • kvantifikace a údržba ukazatelů.
 • údržba normativní základny.
 • kontroling a sledování plnění plánovaných ukazatelů.
 • modelování dopadů manažerských rozhodnutí a změn stavů.
 • cenotvorba.
 • projektování.
 • generování plánů a rozpočtů, a to kapacitních plánů (plán práce a mezd, plán prostředků), rozpočtových plánů (výkaz zisků a ztrát, rozpočet nákladů a výnosů pro libovolné organizační jednotky), výrobních plánů (plány výroby, plán prodeje, plán výnosů, plán nákupu, plán nákladů), kalkulace ceníkových položek.

Systémové požadavky

Terminálové připojení klientů k aplikačnímu serveru přes protokol Remote Desktop Protocol (RDP) - přístup využívající službu Terminal Services Microsoft Windows

Aplikační servery

Instance aplikace jednotlivých uživatelů běží v terminálových relacích na vyhrazených počítačích (aplikační servery / terminálové servery). Jako operační systém je požadován Microsoft Windows Server 2008 (x64) Standard Edition (nebo vyšší) s nainstalovanou serverovou rolí "Remote Desktop Services" a aktivovanými příslušnými licencemi (RDS CALs).

Databázový server

Aplikace na aplikačním serveru komunikují s vyhrazeným databázovým serverem - operační systém Microsoft Windows Server 2008 R2 (x64) Standard Edition (nebo vyšší edice). Databázový systém Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition (x64) nebo datacenter.

Klientské stanice

Uživatelé komunikují s terminálovým serverem pomocí RDS klient (mstsc.exe). Využit je aplikační protokol Remote Desktop Protocol (RDP), který zajišťuje přenos dat uživatelského rozhraní.

Počítač založený na platformě x86 s operačním systémem Windows 7 nebo vyšším a s nainstalovaným RDS klientem (mstsc.exe).

Je vyžadována možnost navázat TCP/IP spojení z RDS klienta na uživatelském počítači s Terminálovou službou na serverovém počítači. Doporučená přenosová rychlost je 512 kbit/s download a 256 kbit/s upload.