FORESTRADE - Lesnický prodejní portál

Lesnický prodejní portál umožňuje:

 1. Prodej dříví na pni – prodej stojících stromů prostřednictvím elektronických nebo prezenčních aukcí hromadným prodejem nebo prodejem za jednotkovou cenu (s následným příjmem na zadané lokalitě - OM, P, …)
 2. Prodej dříví – prodej veškerých komodit lesního hospodářství (výřezy, surové kmeny, sypané materiály, …) prostřednictvím elektronických nebo prezenčních aukcí hromadným prodejem
 3. Inzerce a reklama – nabídka služeb nebo produktů na lesnickém prodejním portálu s širokým portfoliem uživatelů

Forestrade

Základní vlastnosti

K základním vlastnostem systému patří:

 • Transparentnost prodeje
 • Kultivace prostředí odvětví lesního hospodářství
 • Informovanost po celý průběh nabídky i po uskutečněné soutěži
 • Neměnnost předmětu prodeje

Prodeje dříví na pni metodou aukce vychází ze základních principů trhu dokonalé konkurence, při které jsou vyloučeny možnosti manipulace s množstvím, kvalitou a cenou.

U Prodeje dříví je to  dosažení maximální možné ceny pro prodávající hromadným prodejem v daném místě a čase.

Přínosy pro Vás

Provozem vyzkoušená a osvědčená metoda včetně smluvní dokumentace pro různé typy prodeje.

Pro prodávající

 • platba za stojící dříví před zahájením těžby nebo platba před odvozem dříví
 • poplatek za přípravu a zprostředkování úspěšného prodeje hradí kupující
 • nabídka Vaší prodejní jednotky téměř 1000 zaregistrovaným uživatelům portálu
 • zadání podmínek realizace výroby s termíny a požadavky
 • výpočet sortimentace a doporučení limitní ceny a dalších atributů pro úspěšný prodej
 • prodej dříví nejvyšší nabídce v daném místě a čase
 • odpadá proces zajištění těžby, přiblížení dříví a jeho prodej a úklid těžebních zbytků, toto vše zajišťuje kupující
 • riziko skrytých vad, zhoršení kvality vyrobeného dříví na OM a jeho odcizení nese kupující
 • odpadají dohady i dohody na OM při prodeji s obchodníky při zatřídění sortimentů
 • vhodné pro majetky s podílovým spoluvlastnictvím

Pro kupující

 • Účast pro všechny bez rozdílu s výjimkou kupujících, kteří nedodrželi pravidla soutěží nebo smluv  
 • získání dříví za předem stanovených podmínek
 • Zajištění dříví pro další období (dle zadaných termínů prodávajícími)
 • Zasílání informací o zveřejněných prodejních jednotkách dle zadaných požadavků
 • Zjištění zásob stojícího dříví nezávislou stranou s dlouholetou praxí a pozitivními referencemi prodávajících i kupujících.

Inzerce a reklama

 • Zviditelnění Vaší společnosti, nabídky Vašich produktů a služeb

Pro koho je produkt určen

 • Prodávající – majitelé a správci lesa(obce, města, FO, PO, státní instituce, podílové spoluvlastnictví, vzdálené majetky od bydliště/sídla, …), obchodníci se dřívím
 • Kupující – dřevozpracující podniky, subjekty hospodařící v lesnickém odvětví, obchodníci, právnické a fyzické osoby
 • Odborná veřejnost – soudní znalci a odhadci majetku, OLH
 • Ostatní – realitní kanceláře

Systémové požadavky

Webový prohlížeč (IE verze 10 a vyšší, Chrome, Firefox a Safari v aktuální nebo předchozí verzi) a připojení k Internetu.