Produkty a služby

...

Lesnický prodejní portál - Forestrade

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Umožňuje prodej dříví na pni – prodej stojících stromů, prodej dříví – prodej veškerých komodit lesního hospodářství. Prodej probíhá prostřednictvím elektronických nebo prezenčních aukcí.

Více
...

Lesní hospodářství

Subjektům působícím v lesním hospodářství poskytujeme rozsáhlé portfolium poradenských služeb a softwarových produktů. Disponujeme odbornými týmy, složenými z lesníků, matematiků, statistiků, ekonomů, informatiků, soudních znalců a poradců akreditovaných MZe. Zaměřujeme se na podporu lesnických projektů, řešení organizačních i provozních problémů právnických i fyzických osob a vývoj a implementaci softwarů dle specifických potřeb zákazníků.

Více
...

Dřevařský průmysl

Zpracovatelům dříví nabízíme poradenské služby a softwarové nástroje, podporující hlavní procesy probíhající v pilařských provozech. Podle individuálních podmínek zákazníka přizpůsobujeme řešení a integrujeme využívaná zařízení sběru dat o provozu (přejímka apod.). Hlavní podporované oblasti jsou plánování a administrativa, nákup dříví, příjem a sklad dříví, výroba a odbyt.

Více
...

Zajišťování dotací

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu, zemědělství a lesnictví. Zpracovali jsme stovky úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a pro města a obce. Disponujeme zkušenými specialisty s působností na celém území České republiky. Využijte našich profesionálních služeb a získejte financování pro své projekty ze Strukturálních a investičních fondů EU. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci, případně zpracujeme žádost a provedeme komplexní administraci celého dotačního projektu.

Více
...

Veřejná správa

Dlouhodobě se zaměřujeme na odborné poradenství, tvorbu metod, programů a informačních systémů podporujících činnosti státní správy a samosprávy. Pomáháme produktivní a efektivní správě na úrovni ministerstev, krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a dalších obcí a měst v oblastech ekonomiky a informačních technologií, lesního a vodního hospodářství, životního prostředí, komodit, výzkumu a poradenství a systémů dotačních podpor.

Více
...

Výzkum, vývoj a inovace

Při řešení řady celospolečenských i oborových témat se naše odborné týmy neobejdou bez aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). U realizovaných projektů klademe velký důraz na provozní uplatnitelnost jejich výstupů. To nám zajišťuje významný předpoklad úspěšného uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V této oblasti jsme v uplynulém období řešili desítky projektů, z nichž byla řada kofinancována z veřejných podpor. Projekty experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny především na oblast lesnictví a tvorbu softwaru.

Více

Více informací v sekci Všechny produkty a služby