Představení firmy

...

Akciová společnost FORESTA SG působí na trhu od roku 1994. Zaměstnává více jak 25 převážně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků z oboru lesnictví, životní prostředí, matematiky a statistiky, informatiky a ekonomiky. V týmu jsou i soudní znalci a poradci akreditovaní MZe. Sídlo společnosti je ve Vsetíně, pobočkoví pracovníci jsou umístěni v Praze a Liberci. Na Slovensku působí prostřednictvím dceřiné firmy Foresta SK, a.s., sídlící v Banskej Bystrici.

Posláním společnosti FORESTA SG, a.s. v oblasti lesnictví je nalézat, vytvářet a poskytovat unikátní řešení, podporující správu lesních majetků a hlavní procesy probíhající nad lesními majetky, tj. průzkum trhu, připravování výroby, nakupování, vyrábění, prodávání a výrobně-ekonomické hodnocení. Zákazníky jsou vlastníci lesa všech vlastnických a velikostních kategorií.

 

Předmět činnosti

Společnost Foresta SG, a.s. se svým odborným zaměřením pohybuje ve 3 oblastech – krajinaekonomikainformatika.

Krajina představuje obory lesnictví, dřevozpracujícího průmyslu i zemědělství, včetně zpracování jejich produktů a životní prostředí. Předmětem činnosti společnosti jsou výzkumné a vývojové aktivity, expertní a poradenská činnost, tvorba programů a ucelených informačních systémů a provozování lesnického prodejního portálu. Vysoká kvalita a odbornost při poskytování produktů a služeb je založena na dlouhodobé týmové spolupraci specialistů řady profesí. Přirozenou schopností firmy je možnost nabídnout zákazníkovi komplexní řešení každého individuálního projektu ve všech jeho mezioborových souvislostech.