Dotace - aktuality

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR připravuje 8. kolo příjmu nových žádostí v Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Termín příjmu žádostí: 8. 10. 2019 8:00 h  - 29. 10. 2019 18:00 h

 

Podporované operace v lesním hospodářství:

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 

Kontaktujte nás, s Vašimi projekty Vám rádi pomůžeme.