Zajišťování dotací

...

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu, zemědělství a lesnictví. Zpracovali jsme stovky úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a pro města a obce. Disponujeme zkušenými specialisty s působností na celém území České republiky. Využijte našich profesionálních služeb a získejte financování pro Vaše projekty ze Strukturálních fondů EU. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci, případně zpracujeme žádost a provedeme komplexní administraci celého dotačního projektu.

 

Našim klientům v rámci administrace dotací nabízíme:

 • Odborné poradenství - vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace
 • Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Registraci žádosti odotaci
 • Výběry dodavatelů dle pravidel jednotlivých programů
 • Výběrová řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • Kontrolu průběhu dotace
 • Zpracování žádosti o proplacení
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace

 

Dotace na:

 • LESNICKÁ INFRASTRUKTURA (LESNÍ CESTY)
 • LESNICKÁ TECHNIKA
 • VYBAVENÍ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH PROVOZOVEN
 • ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ
 • MELIORAČNÍ A ZPEVŇUJÍCÍ DŘEVINY
 • OBNOVA LESŮ PO KALAMITÁCH
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKOD PO POVODNÍCH V LESÍCH
 • PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V LESÍCH
 • POSÍLENÍ REKREAČNÍCH FUNKCÍ LESA (NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH) – výstavba a rekonstrukce lesních stezek pro turisty; zřizování odpočinkových stanovišť; výstavba mostů, lávek, zábradlí atd.
 • ZACHOVÁNÍ POROSTNÍHO TYPU HOSPODÁŘSKÉHO SOUBORU – jedle, dub, buk, topol a další listnaté dřeviny
 • SBĚR OSIVA ŠETRNÝMI TECHNOLOGIEMI (OCHRANA A REPRODUKCE GENOFONDU LESNÍCH DŘEVIN)
 • PODPORA PGRLF PRO OBLAST LESNICTVÍ – podpora úroků úvěrů, podpora pojištění lesních porostů, zajišťování úvěrů
 • PORADENSKÁ SLUŽBA

 

Více informací v sekci Produkty a služby.