Zajišťování dotací

...

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů z národních zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu, zemědělství a lesnictví. Zpracovali jsme stovky úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a pro města a obce. Disponujeme zkušenými specialisty s působností na celém území České republiky.

Využijte našich profesionálních služeb a získejte financování pro Vaše projekty ze Strukturálních a investičních fondů EU. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci, případně zpracujeme žádost a provedeme komplexní administraci celého dotačního projektu.

 

Našim klientům v rámci administrace dotací nabízíme

 • Odborné poradenství - vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu
  • Program rozvoje venkova
  • PGRLF - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
  • Krajské dotace do lesního hospodářství
  • ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka
  • Dotace MZe na akreditované poradenské služby
  • Zkušenosti máme i s jinými operačními programy
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace
 • Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Registraci žádosti o dotaci
 • Výběry dodavatelů dle pravidel jednotlivých programů
 • Výběrová řízení i dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • Kontrolu průběhu dotace
 • Zpracování žádosti o proplacení
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace

 

Ministerstvo zemědělství České republiky uvolnilo 3,5 mld. Kč na podporu boje s kůrovcem! Rozdělování prostředků pro vlastníky lesa je řešeno formou dotací. 

 

Podporované aktivity Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Přehled podprogramů PRV

 

Podrobnější informace o jednotlivých podprogramech:

Aktuální otevřené a plánované výzvy!

 

PGRLF - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

 

Krajské dotace

Dotace Zlínského kraje do lesního hospodářství:

 

ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka

 • program Záruky - EXPANZE
 • program Záruky - M-Záruka
 • program Záruky - S-záruka
 • program Záruky VADIUM
 • program Záruky INOSTAR
 • program Úvěry EXPANZE

 

Dotace MZe na akreditované poradenské služby

Ministerstvo zemědělství ČR podporuje nákup poradenských služeb pro vlastníky lesa.

Dotace je určena pro fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či nájemcem lesa (mimo majetek státu) a mají svého odborného lesního hospodáře.

Tuto poradenskou službu mohou poskytovat pouze poradci akreditovaní MZe.

 

Přínosy pro Vás

Usnadnění přístupu k veřejným podporám. Minimální zátěž ze strany administrace projektu. Vysoká míra úspěšné realizace projektu.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen širokému spektru žadatelů zejména v oblasti zemědělství a lesnictví.

Ceny

Konzultace a úhrada výdajů spojených s přípravou projektu zdarma. Odměnu za naši práci, jako podíl ze způsobilých výdajů, si nárokujeme pouze v případě schválené žádosti po vydání pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace.