Dotace - aktuality

Nové výzvy Programu rozvoje venkova - 6. kolo

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo nové kolo výzev Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Příjem nových žádostí do 6. kola výzev bude zahájen 3.4. a ukončen 23.4.2018.

Jedná se o opatření:

4.3.2 Lesnická infrastruktura - alokace na výzvu 250 mil. Kč

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách - alokace na výzvu 100 mil. Kč

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven - alokace na výzvu 60 mil. Kč

 

Kontaktujte nás, s Vašimi projekty Vám rádi pomůžeme.