Dotace - aktuality

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR připravuje vyhlášení nových výzev Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Výzvy budou vyhlášeny 1.8.2018, příjem nových žádostí potom bude zahájen 9.10. a ukončen 29.10.2018.

Jedná se o opatření:

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích - alokace na výzvu 17 mil. Kč

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - alokace na výzvu 50 mil. Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství - alokace na výzvu 150 mil. Kč

 

Kontaktujte nás, s Vašimi projekty Vám rádi pomůžeme.