Zajišťování dotací EU

...

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu, zemědělství a lesnictví. Zpracovali jsme stovky úspěšných dotačních projektů pro široké spektrum žadatelů, zejména pro fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a pro města a obce. Disponujeme zkušenými specialisty s působností na celém území České republiky.

Využijte našich profesionálních služeb a získejte financování pro Vaše projekty ze Strukturálních a investičních fondů EU. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci, případně zpracujeme žádost a provedeme komplexní administraci celého dotačního projektu.

 

Našim klientům v rámci administrace dotací nabízíme

 • Odborné poradenství - vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu
  • Zaměření primárně na Program rozvoje venkova
  • Bohaté zkušenosti máme ale i s jinými operačními programy
 • Úpravu rozpočtu a záměru na požadavky dotace
 • Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh
 • Registraci žádosti o dotaci
 • Výběry dodavatelů dle pravidel jednotlivých programů
 • Výběrová řízení i dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
 • Kontrolu průběhu dotace
 • Zpracování žádosti o proplacení
 • Osobní asistenci při kontrolách ze strany poskytovatele dotace

 

Podporované aktivity Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 - co umíme

Aktuální otevřené a plánované výzvy!

Přínosy pro Vás

Usnadnění přístupu k veřejným podporám. Minimální zátěž ze strany administrace projektu. Vysoká míra úspěšné realizace projektu.

Pro koho je produkt určen

Produkt je určen širokému spektru žadatelů zejména v oblasti zemědělství a lesnictví.

Ceny

Konzultace a úhrada výdajů spojených s přípravou projektu zdarma. Odměnu za naši práci ve výši 4% ze způsobilých výdajů si nárokujeme pouze v případě schválené žádosti po vydání pravomocného rozhodnutí o přidělení dotace.