Výzkum a vývoj

...

Při řešení řady celospolečenských i oborových témat se naše odborné týmy neobejdou bez aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). U realizovaných projektů klademe velký důraz na provozní uplatnitelnost jejich výstupů. To nám zajišťuje významný předpoklad úspěšného uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. V této oblasti jsme v uplynulém období řešili desítky projektů, z nichž byla řada kofinancována z veřejných podpor. Projekty experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny především na oblast lesnictví a tvorbu softwaru.

Více informací v sekci Produkty a služby: