Lesnický prodejní portál - Forestrade

...

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Zajišťujeme vývoj, provoz, údržbu a správu portálu a poskytujeme podporu jednotlivým účastníkům. Účelem portálu je umožnit nákup a prodej zboží a služeb zejména v lesnicko-dřevařském oboru formou prezenčních a elektronických aukcí za ceny, které odpovídají momentální nabídce a poptávce v daném místě a čase. Našim cílem je systematicky podporovat takové tržní prostředí, ve kterém se může svobodně střetávat nabídka a poptávka a ve kterém mohou prodávající seriózně nabízet své výrobky a služby a prezentovat je v takovém rozsahu, který umožní zájemcům o koupi podávat kvalifikované nabídky.

  • PŘÍPRAVA LESNÍCH POROSTŮ A DŘÍVÍ K PRODEJI
  • AUKČNÍ PRODEJ LESNÍCH POROSTŮ A DŘÍVÍ
  • AUKČNÍ PRODEJ OSTATNÍCH LESNICKÝCH KOMODIT
  • KONTROLNÍ MĚŘENÍ LESNÍCH POROSTŮ A DŘÍVÍ

Více informací v sekci Produkty a služby.