Poradenské služby

Poradenská činnost patří mezi stěžejní služby společnosti, dělí se do dvou skupin.

Lesnické marketingové poradenství

vybraní pracovníci se průběžně věnují vyhledávání a sběru dat a následně jejich analyzování a vyhodnocování a to v oblastech:

 

Organizační a ekonomické poradenství

zabezpečují vlastní specialisté z oboru lesnictví, ekonomiky a informatiky. Jedná se o poskytování dílčích podkladů a nástrojů pro kalkulování, plánování a rozhodování v podobě počítačových programů a metodik. Dále se jedná o spolupráci při sestavování a praktickém uplatňování systému řízení lesní výroby, dopravy a obchodu.  

 

Speciální poradenské služby