Dřevařský průmysl

...

Zpracovatelům dříví nabízíme poradenské služby a softwarové nástroje, podporující hlavní procesy probíhající v pilařských provozech. Podle individuálních podmínek zákazníka přizpůsobujeme řešení a integrujeme využívaná zařízení sběru dat o provozu (přejímka apod.). Hlavní podporované oblasti jsou plánování a administrativa, nákup dříví, příjem a sklad dříví, výroba a odbyt.

  • PLÁNOVÁNÍ, KALKULOVÁNÍ, ROZPOČTOVÁNÍ A KONTROLING DŘEVAŘSKÉ VÝROBY
  • NÁKUP DŘÍVÍ
  • PŘÍJEM DŘÍVÍ A VEDENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE DŘÍVÍ
  • VÝROBA
  • ODBYT VÝROBKŮ

Více informací v sekci Produkty a služby.