...

Lesnický prodejní portál - Forestrade

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Zajišťujeme vývoj, provoz, údržbu a správu portálu a poskytujeme podporu ...

Více
...

Lesní hospodářství

Subjektům působícím v lesním hospodářství poskytujeme rozsáhlé portfolium poradenských služeb a softwarových produktů. Disponujeme odbornými týmy, složenými z lesníků ...

Více
...

Dřevařský průmysl

Zpracovatelům dříví nabízíme poradenské služby a softwarové nástroje, podporující hlavní procesy probíhající v pilařských provozech. Podle individuálních podmínek zákazníka ...

Více
...

Zajišťování dotací

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních fondů EU. Neustále monitorujeme dotační příležitosti v resortu průmyslu ...

Více
...

Veřejná správa

Dlouhodobě se zaměřujeme na odborné poradenství, tvorbu metod, programů a informačních systémů podporujících činnosti státní správy a samosprávy. Pomáháme produktivní a efektivní správě ...

Více
...

Výzkum a vývoj

Při řešení řady celospolečenských i oborových témat se naše odborné týmy neobejdou bez aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). U realizovaných projektů klademe velký důraz na provozní uplatnitelnost jejich ...

Více