...

Lesnický prodejní portál - Forestrade

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Zajišťujeme vývoj, provoz, údržbu a správu portálu a poskytujeme podporu.

Více
...

Lesní hospodářství

Subjektům působícím v lesním hospodářství poskytujeme rozsáhlé portfolium poradenských služeb a softwarových produktů.

Více
...

Dřevařský průmysl

Zpracovatelům dříví nabízíme poradenské služby a softwarové nástroje, podporující hlavní procesy probíhající v pilařských provozech.

Více
...

Zajišťování dotací EU

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů ze zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU.

Více
...

Veřejná správa

Dlouhodobě se zaměřujeme na odborné poradenství, tvorbu metod, programů a informačních systémů podporujících činnosti státní správy a samosprávy.

Více
...

Výzkum a vývoj

Při řešení řady celospolečenských i oborových témat se naše odborné týmy neobejdou bez aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV).

Více

Aktuálně

Prezenční aukce 26.2.2019 – Lesy ČR, s.p., KŘ Liberec – výpočet ČSOT včetně přepočtu na objem obchodních sortimentů dle DP

Více

Prezenční aukce 24.1.2019 – Lesy ČR, s.p., KŘ Zlín – výpočet ČSOT včetně přepočtu na objem obchodních sortimentů dle DP

Více

Prezenční aukce 17.1.2019 – Městské lesy Vsetín, s.r.o., Město Luhačovice

Více