...

Lesnický prodejní portál - Forestrade

Aukční portál zaměřený na průkazné a transparentní obchodování lesnicko-dřevařských komodit. Zajišťujeme vývoj, provoz, údržbu a správu portálu a poskytujeme podporu.

Více
...

Lesní hospodářství

Subjektům působícím v lesním hospodářství poskytujeme rozsáhlé portfolium poradenských služeb a softwarových produktů.

Více
...

Dřevařský průmysl

Zpracovatelům dříví nabízíme poradenské služby a softwarové nástroje, podporující hlavní procesy probíhající v pilařských provozech.

Více
...

Zajišťování dotací

Poskytujeme odborné poradenství a komplexní služby v oblasti čerpání dotací a grantů z národních zdrojů ČR a Strukturálních a investičních fondů EU.

Více
...

Veřejná správa

Dlouhodobě se zaměřujeme na odborné poradenství, tvorbu metod, programů a informačních systémů podporujících činnosti státní správy a samosprávy.

Více
...

Výzkum, vývoj a inovace

Při řešení řady celospolečenských i oborových témat se naše odborné týmy neobejdou bez aktivit v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). Řešíme také inovační projekty v rámci Evropského inovačního partnerství.

Více

Aktuálně

Evropské inovační partnerství

Více

Jsme projektovým partnerem mezinárodního projektu Fem2forests

Více

Prezentace pracovníka Foresta SG na semináři v rámci CSV

Více